OCTUBRE 2019

El passat mes d’octubre, aprofitant l’estada del professor Barba de la Università di Roma, la Sapienza, vam reunir-nos, junt amb el professor de l’assignatura de l’Empresa Familiar dels estudis d’Empresarials de la Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdLleida, en Manel Plana, per comentar les últimes novetats legislatives en relació a la regulació dels Pactes Successoris (dels que el professor és especialista) i el seu diferent tractament a Itàlia i a Espanya.