Càtedra empresa familiar UdL

La Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL es va crear a mitjans de l’any 2011 amb la finalitat de fomentar la docència i la investigació per un millor coneixement de l’empresa familiar entre docents i estudiants.
La Càtedra té el interès d’aproximar la Universitat cap a la realitat del teixit empresarial de Lleida, la supervivència del qual depèn en part de la formació dels empresaris, directius i tot el conjunt de persones i institucions involucrades en l’empresa familiar, la qual cosa s’està aconseguint gràcies al patrocini de tres rellevants institucions de Lleida: la Diputació, l’Ajuntament i la Cambra de comerç. La incorporació de la temàtica de l’empresa familiar en el marc de l’activitat docent i investigadora de la Universitat està significant un avanç en aquesta aproximació.

La Càtedra té per objecte l’anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i perspectives de les empreses familiars des de tots els punts de vista que s’estimin rellevants, ocupant-se de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d’investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria. Donat el caràcter multidisciplinari de la mateixa, s’imparteix en coordinació amb els plans d’estudi de grau elaborats en Facultats i Escoles, com les d’Agrònoms, Politècnica, Dret i Economia.

La Càtedra assumeix l’execució d’un programa d’activitats que inclou, la docència en l’entorn de les titulacions més properes als temes d’empresa familiar amb assignatures que gaudeixen de reconeixement acadèmic, així com el desenvolupament de seminaris i de programes de *recerca i la realització de projectes d’investigació.

A l’abril de 2011 es va celebrar l’acte de la signatura de la 1ª Càtedra d’Empresa Familiar a Lleida, actuant Joan Rosell, president de la CEOE, com a padrí de la mateixa. Les associacions catalana i lleidatana de l’empresa familiar, la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, la Diputació i l’Ajuntament de la ciutat s’han sumat al projecte de la UdL amb l’objectiu que la seva creació tingui efectes positius en la petita i mitjana empresa lleidatana.

José Luis Gallizo
gallizo@aegern.udl.cat
Director de la Càtedra de Empresa Familiar de la UdL

CATEDRA EMPRESA FAMILIAR UdL
Campus de Cappont
Facultat de Dret i Economia
C/ Jaume II E-25001 Lleida
+34 973 702 000
www.catedraef.udl.cat

 Xarxa de càtedres

L’Efamiliar forma part d’una xarxa de Càtedres d’Empresa Familiar a tot l’Estat i impulsa 5 a Catalunya a les Universitats de Barcelona, Girona, Lleida, Abat Oliba CEU i la Universitat Internacional de Catalunya. Aquestes càtedres treballen per aproximar els centres universitaris a la realitat del teixit empresarial català. També tenen com a objectiu fomentar i promoure la creació d’empreses i l’emprenedoria, així com de coneixement.