CÀTEDRA

CÀTEDRA EMPRESA FAMILIAR UDL

Atès que la formació és una eina prioritària en la línea d’actuació de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida, l’entitat té subscrits diversos convenis per difondre i investigar la realitat de les empreses familiars. A través d’aquesta iniciativa, l’AEFLL pretén apropar la Universitat al món de l’Empresa Familiar. És per això que té una Càtedra a la Universitat de Lleida.

CÀTEDRA EMPRESA FAMILIAR A LA UdL

Des del 2010 que l’Associació, juntament amb la Universitat, Diputació de Lleida i Ajuntament de Lleida, varen promoure la creació d’una càtedra per tal de promoure i fomentar la educació de les peculiaritats d’aquests tipus d’empreses tan arrelades al nostre territori.

Director:
Manel Plana

Catedràtic:
José Luís Gallizo