Càtedra empresa familiar UdL

La Càtedra Empresa Familiar de la UdL es va crear a mitjans del 2011 amb la finalitat de fomentar la docència i la investigació per a un millor coneixement de l’empresa familiar entre docents i estudiants.

La càtedra té com a interès aproximar la universitat a la realitat del teixit empresarial de Lleida, la supervivència del qual depèn en part de la formació d’empresaris, directius i tot el conjunt de persones i institucions involucrades en l’empresa familiar, la qual cosa s’està aconseguint gràcies al patrocini de tres institucions rellevants de Lleida: Diputació, Ajuntament i Cambra de Comerç. La incorporació de la temàtica de l’empresa familiar en el marc de l’activitat docent i investigadora de la universitat significa un avenç en aquesta aproximació.

La càtedra té per objecte l’anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, la problemàtica i les perspectives de les empreses familiars des de tots els punts de vista que s’estimin rellevants, i s’ocupa de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d’investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria. Atès el seu caràcter multidisciplinari, s’imparteix en coordinació amb els plans d’estudi de grau elaborats en facultats i escoles, com les d’Agrònoms, la Politècnica i la Facultat de Dret i Economia.

La càtedra assumeix l’execució d’un programa d’activitats que inclou la docència en l’entorn de les titulacions més properes als temes d’empresa familiar amb assignatures que gaudeixen de reconeixement acadèmic, així com el desenvolupament de seminaris i de programes de recerca i la realització de projectes d’investigació.

L’abril de 2011 es va celebrar l’acte de la signatura de la I Càtedra d’Empresa Familiar a Lleida, amb la participació de Joan Rosell, president de la CEOE, que la va apadrinar. Les associacions catalana i lleidatana de l’empresa familiar, la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, la Diputació i l’Ajuntament de la ciutat s’han sumat al projecte de la UdL amb l’objectiu que la seva creació tingui efectes positius en la petita i mitjana empresa lleidatana.

José Luis Gallizo
gallizo@aegern.udl.cat
Director de la Càtedra de Empresa Familiar de la UdL

CATEDRA EMPRESA FAMILIAR UdL
Campus de Cappont
Facultat de Dret i Economia
C/ Jaume II E-25001 Lleida
+34 973 702 000
www.catedraef.udl.cat

 Xarxa de càtedres

L’empresa familiar forma part d’una xarxa de càtedres d’empresa familiar a tot l’Estat i n’impulsa cinc a Catalunya a les universitats de Barcelona, Girona, Lleida, l’Abat Oliba CEU i la Universitat Internacional de Catalunya. Aquestes càtedres treballen per aproximar els centres universitaris a la realitat del teixit empresarial català. També tenen com a objectiu fomentar i promoure la creació d’empreses i l’emprenedoria, així com de coneixement.