Finalitats i objectius de l’associació

 • Contribuir al reforçament de l’Empresa Familiar en la societat lleidatana.

 • Transmetre a la Societat les avantatges que aporten les Empreses Familiars, destacant la importància de la figura de l’empresari familiar.

 • Persuadir a les famílies de la importància i transcendència que suposa, per al sistema econòmic i per la família, el donar continuïtat a les Empreses Familiars.

 • Donar a conèixer la importància de la Empresa Familiar com a font de riquesa i lloc de treball, divulgar la funció social de l’empresari en una societat moderna.

 • Convèncer a les Empreses Familiars de la necessitat de delegar en els membres de la família, sempre i quan hi hagi membres amb aptituds que garanteixin l’èxit de la gestió.

 • Profunditzar en la formació dels directius, que no formen part al nucli familiar de l’empresari, amb funcions executives en l’Empresa Familiar.

 • Assessorar a l’empresari familiar per organitzar la seva empresa a l’objecte de superar amb èxit els reptes del mercat actual, competitiu, canviant i internacionalització.

 • Representar i defensar davant les institucions, agents socials i la societat en el seu conjunt, els interessos específics de l’Empresa Familiar.

 • Promoure entre els seus associats la formació, innovació i progrés.

 • Canalitzar el intercanvi d’informació i experiències entre les Empreses Familiars.

 • Col·laborar amb els seus associats en la consolidació de les seves empreses enfortint així la seva presència en l’economia lleidatana.

 • Fomentar les vocacions empresarials, tant familiars com externes.

OBJECTIUS