Finalitats i objectius de l’associació

 • Contribuir al reforçament de l’empresa familiar en la societat lleidatana.

 • Transmetre a la societat els avantatges que aporten les empreses familiars, amb especial importància en la figura de l’empresari familiar.

 • Persuadir les famílies de la importància i la transcendència que suposa per al sistema econòmic i la família donar continuïtat a les empreses familiars.

 • Donar a conèixer l’empresa familiar com a font de riquesa i lloc de treball i divulgar la funció social de l’empresari en una societat moderna.

 • Convèncer les empreses familiars de la necessitat de delegar en els membres de la família, sempre que n’hi hagi amb aptituds per garantir l’èxit de la gestió.

 • Aprofundir en la formació dels directius que no formen part del nucli familiar de l’empresari amb funcions executives en l’empresa familiar.

 • Assessorar l’empresari familiar perquè organitzi la seva empresa amb l’objectiu de superar amb èxit els reptes d’un mercat actual, competitiu, canviant i amb internacionalització.

 • Representar i defensar, davant les institucions, els agents socials i la societat en conjunt els interessos específics de l’empresa familiar.

 • Promoure entre els associats la formació, la innovació i el progrés.

 • Canalitzar l’intercanvi d’informació i experiències entre les empreses familiars.

 • Col·laborar amb els associats en la consolidació de les seves empreses per enfortir així la seva presència en l’economia lleidatana.

 • Fomentar les vocacions empresarials, tant familiars com externes.

OBJECTIUS