Activitats de l’Associació per aquest 2022

Actes del 20è aniversari

 • Esdeveniment principal: Esdeveniment a la Llotja de Lleida el dia 9 de març amb l’assistència de les empreses associades, patrocinadores, autoritats, convidats i societat civil de Lleida, que contarà una conferencia principal, un reconeixement a les empreses familiars lleidatanes fundadores de l’associació i institucions implicades, per acabar amb un còctel en la clausura.

 • Visita de les empreses associades, durant primer semestre del 2022, a l’Empresa Torrons Vicenç d’Agramunt i dinar amb l’empresa.

 • Gestió de candidatures a la Medalla Macià al Treball entre les empreses associades (Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya).

 • Participació en el Congrés de l’Empresa Familiar, organitzat per l’Instituto de la Empresa Familiar, aquest 2022 a Càceres. Concessió de la beca per la inscripció en el congrés per una de les empreses associades.

 • Participació en el Fòrum de Joves Generacions del Instituto de la Empresa Familiar, a Santiago de Compostela

 • Festa d’Estiu de l’Associació amb les empreses associades al mes de juliol en les instal·lacions de Betula Alba.

 • 4 conferencies anuals que es fan per a les empreses associades.

 • Activitats programades per la Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdL

 • Activitats programades per el Parc Científic, Tecnològic i Agroalimentari per a les empreses del Parc.

Activitats Any 2020

Atès que és una entitat de referència a les comarques de Lleida, i pel fet que no hi ha entitats que ofereixin ofertes similars i específiques per a empreses familiars al nostre territori, ja sigui per manca d’especialització o per no saber atendre les necessitats actuals, l’associació creu que aquestes actuacions han de tenir una continuïtat més enllà de les activitats puntuals de sensibilització i de formació de qualitat que es duen a terme.
Cal una proposta que esperoni i acompanyi tant els empresaris familiars com els emprenedors universitaris a conèixer les particularitats d’aquests tipus d’empreses.

 • Visita a una empresa familiar: Torrons Vicenç

 • Visita Planta Sorigué

 • Conferència Mil·lennistes amb Càtedra Empresa Familiar de la UdL

 • ACTE CENTRAL: Conferència a la Universitat de Lleida

 • Projecte Vials Empresarials de Lleida

 • Projecte Congrés Empresa Familiar a Lleida

 • Congressos:  Trobada Pirineus i Congrés Instituto Empresa Familiar

PERSONES BENEFICIÀRIES

El programa d’activitats es dirigeix als segments següents:

 • >Integrants d’empreses familiars del territori, tant associats com no a l’associació Empresa Familiar que tinguin interès a participar en activitats de sensibilització i formació en la matèria que ens ocupa.

 • Estudiants universitaris que tinguin interès per la història, l’evolució i la situació actual de l’empresa familiar.

 • Societat civil, perquè prengui consciència de la necessitat de mantenir l’empresa familiar com a element necessari dins l’economia de mercat.

 • Per aconseguir arribar a associats, estudiants i societat, l’associació programa activitats, ponències i conferències gratuïtes i obertes en col·laboració amb la Càtedra Empresa Familiar de la Universitat de Lleida.

ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA A ALTRES ENTITATS I MITJANS DE DIFUSIÓ

 

Tenim previst, i de fet així ho estem fent, comunicar o difondre les nostres actuacions per donar-les a conèixer a través dels següents canals:

 • Web de la Càtedra

 • Web de l’Associació de l’Empresa Familiar

 • Vídeos i produccions multimèdia

 • Materials de difusió (tríptics, publicacions, butlletins…)

PLA ACTUACIÓ 2018-22

El pla d’actuació que es presenta s’estructura entorn una sèrie d’activitats i fases dissenyades per motivar envers l’empresa familiar, la maduració de la idea de negoci familiar i la seva aproximació al mercat en general i al món universitari, en particular.

Cal destacar més endavant, i com a aprofundiment, que part de les accions són una reedició a partir dels bons resultats assolits en altres experiències pilot iniciades en anys precedents, però ampliant-se perquè passin a esdevenir en el seu conjunt (noves i ja testades) un programa que manté com a nexe conductor específic el fet d’aconseguir que les idees fruit de l’experiència universitària es tradueixin principalment en empreses familiars amb una important capacitat de creixement, com sol esdevenir en aquests models de negoci basats en l’explotació del coneixement.

L’itinerari és el resultat de l’anàlisi profunda de les propostes sorgides tant de la Càtedra Empresa Familiar de la Universitat de Lleida com dels associats d’Empresa Familiar de Lleida, i alhora de la detecció en paral·lel de la clara necessitat de dissenyar un conjunt d’activitats per a aquest perfil d’estudiants que no comptaven fins ara amb un programa específic propi al seu territori.

Si necessites més informació contacta amb nosaltres administracio@efamiliar.net