Activitats per aquest 2020

Al ser una entitat referent a les comarques de Lleida i el fet de no haver-hi entitats que ofereixin ofertes similars i especifiques per a empreses familars en el nostre territori. Sigui per manca d’especialització com per la no saber atendre a les necessitats actuals, lAssociació creu que aquestes actuacions tinguin una continuïtat, més enllà d’activitats puntuals de sensibilització i de formació de qualitat que es duen a terme.
Es necessària una proposta que esperoni i acompanyi, tant als empresaris familiars com als emprenedors universitaris, a coneixer les particularitats daquests tipus dempreses.

 • Visita a una empresa familiar: Torrons Vicenç

 • Visita Planta Sorigué

 • Conferència Milenials amb Càtedra Empresa Familiar de la UdLleida

 • ACTE CENTRAL: Conferència a la Universitat de Lleida

 • Projecte Vials Empresarials de Lleida

 • Projecte Congrés Empresa Familiar a Lleida

 • Congressos: Trobades Pirineus i Congreso Instituto Empresa Familiar

PERSONES BENEFICIÀRIES

El programa d’activitats es dirigeix als segments següents:

 • Integrants d’empreses familiars del territori, tant associats com no a l’Associació de l’Empresa Familiar, que tinguin interès en participar en activitats de sensibilització i formació en la matèria que ens ocupa.
 • Estudiants universitaris que comptin amb interès per la història, evolució i situació actual de l’empresa familiar.
 • La societat civil per tal que prengui consciència de la necessitat de mantenir l’empresa familiar com a element necessari dins la economia de mercat.
 • Per tal d’aconseguir arribar a associats, estudiants i societat, l’Associació programa activitats, ponències i conferències gratuites i obertes en estreta col·laboració amb la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida.

ACCIONS DE TRANSFERÈNCIA A ALTRES ENTITATS I MITJANS DE DIFUSIÓ

 

Tenim previst i de fet així ho venim fent, comunicar o difondre les nostres actuacions per tal de donar-les a conèixer a través dels següents canals:

 • Web de la Càtedra

 • Web de l’Associació de l’Empresa Familiar

 • Vídeos i produccions multimèdia

 • Materials de difusió (tríptics, publicacions, butlletins…

PLA ACTUACIÓ 2018-22

El pla d’actuació que es presenta s’estructura entorn una sèrie d’activitats i fases dissenyades per a motivar envers l’empresa familiar, la maduració de la idea de negoci familiar i la seva aproximació al mercat en general i al món universitari, en particular.

l destacar, com aprofundiment més endavant, que part de les accions són una reedició atenent als bons resultats als bons resultats assolits en altres experiències pilots iniciades en anys precedents; però ampliant-se de tal manera que passen a esdevenir en el seu conjunt (noves i ja testades) un programa que manté com a nexe conductor específic aconseguir que les idees fruït de la experiència universitària majorment es tradueixin en empreses familiars amb una important capacitat de creixement, com sol esdevenir en aquests models de negoci basats en l’explotació del coneixement.

L’itinerari és el resultat de l’anàlisi profund de les propostes tant sorgides de la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, com dels associats de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida, ens han anat traslladant, alhora de la detecció en paral·lel de la clara necessitat de dissenyar un conjunt d’activitats per a aquest perfil d’estudiants que no comptaven fins ara d’un programa específic propi en el seu territori.

Si necessites més informació contacta amb nosaltres administracio@efamiliar.net