NOVEMBRE 2019

Una de les activitats de l’associació és oferir consells i resoldre dubtes, en matèries legals o empresarials, que ens plantegen els associats.
El passat 12 de novembre vam organitzar un dinar col·loqui, en dia laboral i aprofitant l’aturada per dinar, amb el Despatx Moragues que recentment ha esdevingut una mes de les nostres empreses associades.
Vam tractar temes tant diversos com: Swaps, Hipoteques mutidivisa, dipòsits estructurats, IRPH, etc…
Com sempre, ens va acompanyar el catedràtic de l’Empresa Familiar de la UdLleida, el professor Gallizo.