Debat organitzat Ingenio Leadership School entre Marc Cerón, president de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida i Diego Bernal, president del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar: Dimarts dia 1 de febrer de 2022 a les 19.00 hores (13.00 hora Colòmbia).

Dos institucions o empreses del mateix àmbit o sector i dimensió, una des de Colòmbia i l’altra des d’Espanya, debaten online en relació a les bones pràctiques de lideratge de gestió dutes a terme no sol per superar la crisi de la pandèmia, sinó fins i tot per créixer i millorar els seus resultats.

Es permet la participació i interacció dels assistents, prèvia inscripció per la seva organització.

INSCRIPCIONS Ingenio Leadership School – Debates internacionales de liderazgo directivo (ingenioschool.com)

Dos instituciones o empresas del mismo ámbito o sector y dimensión, una desde Colombia y la otra desde España, debaten online sobre las buenas prácticas de liderazgo de gestión llevadas a cabo para no sólo superar la crisis de la pandemia, sino incluso crecer y mejorar sus resultados. Se permite la participación e interacción de los asistentes, previa inscripción para su organización.