NOVEMBRE 2019

El 28 de novembre vam celebrar la nostra assemblea general amb aprovació de comptes.
Es un moment per presentar els nous socis, els comptes de l’exercici que acaba i el pressupost del nou que començarà.
En aquest moment també ens acompanyen, cada any, el catedràtic de l’Empresa Familiar, el professor Gallizo i el professor de l’assignatura de l’Empresa Familiar, el professor Plana, que fan cinc cèntims a les nostres empreses de les seves activitats.
Després celebrem un sopar on aquest any el tinent d’alcalde, Paco cerdà, va fer entrega d’unes plaques identificatives i commemoratives de l’Associació a cada empresa associada.