Publicació a la revista Tourism Planning & Development de l’article:

Fruiturisme: The Boost of Fruit Tourism in Catalan Rural Areas

signat per Manel Plana, professor associat de l’Àrea Organització d’Empreses de la Univeristat de Lleida, professor de l’assignatura Gestió de l’Empresa Familiar dins la Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdLleida, on s’analitza el «fenomen» Fruiturisme des de la perspectiva del turisme, la implicació institucional (ajuntament), la creació o la diversificació de l’activitat de les explotacions agràries familiars i la continuïtat.

LINK ARTICLE: Fruiturisme: The Boost of Fruit Tourism in Catalan Rural Areas: Tourism Planning & Development: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)